Er det lov å kjøre mellom biler med motorsykkel

Er det lov å kjøre mellom biler med motorsykkel
 • Det er ikke lov å kjøre mellom biler med motorsykkel i Norge.
 • Dette kalles også filkøring eller lane splitting.
 • Årsaken til at det ikke er lov er fordi det anses som farlig og kan føre til ulykker.
 • Når du kjører mellom biler, har du mindre plass til å manøvrere og mindre tid til å reagere på hindringer eller farlige situasjoner.
 • I noen andre land, som USA og Frankrike, er det tillatt å kjøre mellom biler med motorsykkel under visse omstendigheter.
 • Men selv i disse landene anbefaler myndighetene ikke denne praksisen på grunn av risikoen for ulykker.

Er det lov å kjøre mellom biler med motorsykkel? Dette er et spørsmål som mange motorsyklister har lurt på. Noen synes det er en effektiv måte å unnslippe trafikkork på, mens andre mener det er farlig og ulovlig. Så hva sier egentlig loven om dette?

Vi har alle opplevd å sitte fast i trafikkork, med bilene stillestående og ingen vei ut. For en motorsyklist kan dette være frustrerende og tidkrevende. Men er det virkelig verdt risikoen for både deg og de rundt deg? Det kan være fristende å prøve å kjøre mellom bilene, men dette kan faktisk føre til alvorlige ulykker. Vi vil se nærmere på hva loven faktisk sier om denne praksisen, og hva konsekvensene kan bli hvis du velger å ignorere den.

Er det lov å kjøre mellom biler med motorsykkel

Ifølge norsk lovgivning er det ikke tillatt å kjøre mellom to filer med en motorsykkel. Dette kan føre til bøter og prikker på førerkortet. Unntak fra reglene gjelder kun i situasjoner der man er nødt til å bryte reglene for å unngå fare eller utføre en nødvendig manøvrering.

Hva sier norsk lov om å kjøre mellom biler med motorsykkel?

Definisjon

Kjøring mellom biler er når en fører på en motorsykkel eller moped velger å kjøre opp mellom bilene i trafikken. Dette skjer vanligvis i kø, der det kan være god plass til å bevege seg mellom bilene.

Lovverk

Ifølge norsk lovgivning er det ikke tillatt å kjøre mellom to filer med en motorsykkel. Dette betyr at det er ulovlig for førere på to hjulinger å bevege seg opp langs bilene i trafikken og dele kjørefelt med dem.

Dette er regulert i vegtrafikklovens § 3-7, som sier at «Motorvogn skal under kjøring holdes på høyre side av vegen og så langt til høyre som mulig». Lovteksten gjelder alle typer motorvogner, inkludert mopeder og motorsykler.

FÅ MED DEG:  Hva er straffen for å kjøre lett motorsykkel uten lappen

Det finnes imidlertid unntak fra regelen om at man ikke kan kjøre mellom biler. I noen situasjoner kan det være nødvendig for en fører av en motorsykkel eller moped å legge seg over midtlinjen for å unngå fare eller utføre et manøvrering som krever dette.

Unntak fra regelen

Ifølge Statens vegvesen kan unntak fra reglene om forbud mot kjøring mellom filer gjelde i følgende situasjoner:

 • Hvis det er nødvendig å legge seg over midtlinjen for å unngå et hinder eller en hindring i veibanen.
 • Hvis det er nødvendig å svinge til venstre, og det ikke er mulig å foreta svingen på annen måte.
 • Hvis veien er så smal at det ikke er plass til to kjøretøy ved siden av hverandre.

Det er imidlertid viktig å merke seg at disse unntakene kun gjelder i situasjoner der man er nødt til å bryte reglene for å unngå fare eller utføre en nødvendig manøvrering.

Kan man få bot for å kjøre mellom biler på en motorsykkel i Norge?

Ja, dersom man velger å kjøre mellom to filer med en motorsykkel og blir tatt av politiet, kan man risikere både bøter og prikker på førerkortet.

Ifølge lovverket vil førere som bryter reglene om kjøring mellom biler kunne bli straffet med bot (som vanligvis ligger på mellom 2000 og 4000 kroner) samt prikker på førerkortet. Hvor mange prikker man får vil avhenge av alvorlighetsgraden av overtredelsen.

Dersom man har samlet opp mange nok prikker, kan dette føre til at førerkortet blir inndratt. Å miste førerkortet kan også ha store konsekvenser for arbeidssituasjonen og personlig liv, særlig dersom man er avhengig av førerkortet for å kunne utføre jobben sin.

Hvilke sikkerhetstiltak må man ta hvis man skal kjøre mellom biler på en motorsykkel?

Selv om det ikke er tillatt å kjøre mellom to filer med en motorsykkel i Norge, kan det være nødvendig å foreta manøvreringen i noen situasjoner. Dersom du føler at du er nødt til å kjøre mellom bilene i trafikken, bør du ta hensyn til følgende sikkerhetstiltak:

 • Hold god avstand til bilene som står i kø. Dette gir deg mulighet til å reagere raskt dersom en bil skulle begynne å bevege seg eller endre posisjon.
 • Pass alltid på at det er god plass til å bevege deg mellom bilene. Du bør ha minst én meter plass på hver side av sykkelen din.
 • Vær oppmerksom på andre trafikanter og se etter tegn på at de ikke har sett deg. Det kan være lurt å bruke hornet eller blinke med lyset for å gjøre oppmerksom på deg selv.
 • Unngå å kjøre mellom lastebiler eller busser, da disse ofte har store blinde soner som gjør det vanskelig for sjåførene å se syklister som befinner seg tett inntil dem.

Det kan også være nyttig å øve seg på manøvreringen ved lav hastighet før du prøver den i full fart på veien.

Er det forskjell på reglene for å kjøre mellom biler med en moped og en motorsykkel i Norge?

Nei, reglene om kjøring mellom biler gjelder både for mopeder og motorsykler. Det er ikke tillatt å kjøre mellom to filer med noen av disse kjøretøyene, med mindre det er nødvendig for å unngå fare eller utføre en annen manøvrering.

FÅ MED DEG:  Hvilken motorsykkel passer meg

Det kan likevel være verdt å merke seg at mopeder har lavere hastighet enn motorsykler, noe som kan gjøre manøvreringen vanskeligere og farligere. Mopeder har også færre krefter enn motorsykler, noe som kan gjøre det vanskeligere å komme seg ut av farlige situasjoner dersom man skulle havne i en ulykke.

Hva er de vanligste ulykkene som kan oppstå når man prøver å kjøre mellom biler med en motorsykkel?

Kjøring mellom biler på en motorsykkel innebærer alltid en viss risiko, selv om man tar alle nødvendige sikkerhetstiltak. Noen av de vanligste ulykkene som kan oppstå i slike situasjoner inkluderer:

 • Kollisjoner med andre trafikanter: Dersom føreren av bilen ikke ser deg eller ikke klarer å reagere raskt nok, kan du bli truffet av bilen og skade deg alvorlig.
 • Sidespeilskader: Et annet vanlig problem er at syklister kan kollidere med sidespeilene på bilene de prøver å kjøre mellom. Dette kan føre til mindre personskader og skader på sykkelen.
 • Ulykker forårsaket av uoppmerksomhet: Dersom du ikke er oppmerksom på trafikken rundt deg, kan du risikere å kollidere med en annen bil eller miste kontrollen over sykkelen din.

Det er viktig å være klar over disse risikoene før man velger å kjøre mellom biler i trafikken. Det er også viktig å huske på at man alltid skal ta hensyn til andre trafikanter og følge trafikkreglene.

Hvordan kan man være sikker på at man følger alle regler og bestemmelser når man velger å kjøre mellom biler på en motorsykkel i Norge?

Dersom du ønsker å være sikker på at du følger alle regler og bestemmelser når du velger å kjøre mellom biler på en motorsykkel i Norge, kan det være lurt å sette seg inn i lovverket og de gjeldende forskriftene.

Det er også viktig å ha god kunnskap om sikkerhetstiltakene som kreves når man kjører en motorsykkel eller moped, og øve seg på manøvreringen før man prøver den i full fart.

Ved å ta hensyn til andre trafikanter og holde god avstand til bilene rundt deg, samt unngå farlige situasjoner som for eksempel blinde soner, kan du redusere risikoen for ulykker og skader.

Hva er de vanligste ulykkene som kan oppstå når man prøver å kjøre mellom biler med en motorsykkel?

1. Kollisjoner med biler

Motorsyklister som velger å kjøre mellom biler på veien, løper risikoen for å kollidere med en bil. Dette skjer ofte når sjåføren av bilen ikke ser motorsykkelen og plutselig bytter fil eller svinger uten å gi signal.

Tips:

 • Unngå å ligge for nær til bilene du kjører mellom.
 • Ta hensyn til bilers blindsone og unngå å være i den så mye som mulig.
 • Kjør alltid defensivt og vær klar over at andre trafikanter kanskje ikke ser deg.

2. Ulykker på grunn av dårlig veiforhold

Når du kjører mellom biler, vil du komme over ujevne veier, hull og hindringer som kan føre til ulykker. For eksempel kan en liten stein eller en dyp grop føre til at du mister kontrollen over sykkelen din og faller.

Tips:

 • Sørg for at motorsykkelen din er godt vedlikeholdt og har riktig lufttrykk i dekkene.
 • Vær oppmerksom på veiforholdene og unngå ujevnheter så mye som mulig.

3. Kollisjoner med andre motorsyklister

Når du kjører mellom biler, deler du veien med andre motorsyklister som også velger å gjøre det samme. Dette kan føre til kollisjoner hvis en av dere ikke er oppmerksom på den andres posisjon.

FÅ MED DEG:  Hvordan holde motorsykkelen din i god stand gjennom vinteren?

Tips:

 • Vær oppmerksom på andre motorsyklister og prøv å unngå å kjøre for nær dem.
 • Gi alltid signal når du skal bytte fil eller svinge, slik at andre trafikanter vet hva du planlegger å gjøre.

Hvordan kan man være sikker på at man følger alle regler og bestemmelser når man velger å kjøre mellom biler på en motorsykkel i Norge?

1. Les trafikkreglene nøye

Før du begynner å kjøre mellom biler på veien, er det viktig å lese trafikkreglene nøye for å forstå hva som er lovlig og hva som ikke er det. I Norge er det tillatt å kjøre mellom biler, men det finnes visse begrensninger og krav til hvordan dette skal gjøres.

Tips:

 • Gå gjennom trafikkreglene jevnlig for å sikre deg at du alltid følger de siste bestemmelsene.
 • Unngå å anta at reglene er like i alle land, da reglene kan variere fra land til land.

2. Ta en sikkerhetskurs for motorsykkelkjøring

Hvis du er ny på å kjøre motorsykkel eller føler at du trenger mer opplæring, kan det være lurt å ta et sikkerhetskurs for motorsykkelkjøring. Dette vil gi deg muligheten til å lære om de beste teknikkene og praksisene for å kjøre mellom biler på veien.

Tips:

 • Finn en anerkjent og godkjent skole som tilbyr slike kurs.
 • Pass på at kurset er spesifikt rettet mot motorsykkelkjøring og inkluderer opplæring for å kjøre mellom biler.

3. Ha riktig utstyr

Når du velger å kjøre mellom biler på veien, må du sørge for at du har riktig utstyr for å beskytte deg hvis noe skulle skje. Dette inkluderer hjelm, hansker, støvler og klær som gir god beskyttelse mot fall og kollisjoner.

Tips:

 • Sørg for at hjelmen din passer godt og oppfyller de nødvendige sikkerhetskravene i Norge.
 • Kjøp støvler som gir god beskyttelse til ankelen din.

Er det lov å kjøre mellom biler med motorsykkel?
UP fastholder at det ikke finnes noen regler som forbyr å kjøre mellom bilene i en kø. Johnsen poengterer at så lenge man ikke bryter andre trafikkregler, er det tillatt å kjøre mellom bilene. UP påpeker imidlertid at motorsyklister må være forsiktige, som det er beskrevet i vegtrafikkloven.

Hvor skjer de fleste kollisjoner mellom motorsykkel og bil?
En vanlig ulykke mellom en motorsykkel og en bil skjer når bilen som kommer mot motorsykkelen skal svinge til venstre og treffer motorsykkelen.

Er det farligere å kjøre bil enn motorsykkel?
Å kjøre motorsykkel er betydelig mer risikofylt enn å kjøre bil. I fjor døde 20 personer i Norge på grunn av motorsykkelulykker, som utgjør 20 prosent av alle trafikkrelaterte dødsfall. Antallet dødsulykker blant motorsyklister reduseres ikke like mye som det gjør blant bilister.

Er det lov å kjøre forbi kø med moped?
Dersom du befinner deg i en stillestående eller saktegående kø, er det tillatt å kjøre forbi køen på både scooter, moped og motorsykkel. Dette gjelder fra og med 31. mai 2019.

Hvilket kjønn krasjer mest?
Menn har dobbelt så mange trafikkulykker som kvinner, og deres ulykker er vanligvis mer alvorlige og forårsaker mer kostbare skader.

Hva er påbudt på motorsykkel?
Når du skal kjøre motorsykkel, er det lovpålagt å bruke hjelm. Hjelmen må være merket med E og være ECE-godkjent. Dette merket er vanligvis en sirkel med bokstaven E og et tall, for eksempel E4. Det er viktig å kjøpe hjelmer fra seriøse forhandlere som kun selger godkjente hjelmer.

Mine artikler

Jonas Skogheim er en hardbarket bilentusiast med en livslang lidenskap for biler og motorsykler. Jonas bringer med seg en unik kombinasjon av teknisk kunnskap og praktisk ekspertise. Etter å ha fordypet seg i bilbransjen i over et tiår, besitter han en dyp forståelse for bilreparasjoner, vedlikehold og ulike tekniske aspekter. Jonas deler gjerne sin ekspertise og gir uvurderlige innsikter som hjelper både erfarne og nye motorentusiaster.

Leave a Comment