Hva kreves for MC lappen

Hva kreves for MC lappen
 • For å få MC-lappen må man først ha førerkort for bil eller moped klasse B eller AM.
 • Man må være minst 24 år gammel for å ta direkte oppkjøring til MC-lappen, men det er mulig å begynne opplæringen allerede fra fylte 18 år.
 • Opplæringen består av både teori og praksis, og man må gjennomføre et obligatorisk sikkerhetskurs på bane.
 • For å kunne ta oppkjøringen må man også bestå en teoretisk prøve som omhandler trafikkregler og kjøretøyteknikk.
 • I tillegg til dette må man ha gjennomført minimum 13 timer med obligatorisk kjøreopplæring på vei, hvorav minst fem timer skal være i mørket.
 • Når man har gjennomført opplæringen og bestått både teoretisk prøve og praktisk oppkjøring, vil man få utstedt MC-lappen.

Er du lei av å stå i kø for bussen eller t-banen hver dag? Vil du ha frihet til å reise hvor du vil, når du vil? Da er det kanskje på tide å skaffe seg MC lappen. Men hva kreves egentlig for å få denne lappen, og hvordan kan man forberede seg best mulig?

Det kan være en utfordrende og stressende prosess å skulle ta førerkortet for motorsykkel. Det krever både teoretisk og praktisk opplæring, samt mye øvelse og tid. Men ikke la dette stoppe deg fra å oppleve gleden ved å kjøre på to hjul! Les videre for noen nyttige tips og triks om hva som kreves for MC lappen, så kan du snart cruise rundt på veiene med stil.

FÅ MED DEG:  Hvor mange dør på motorsykkel i året? (Oppsiktsvekkende tall!)

Hva kreves for MC lappen

Aldersgrensen for å ta MC-lappen i Norge er 16 år, men for å kjøre tung motorsykkel (klasse A) må man være fylt 24 år eller ha hatt førerkort for mellomtung motorsykkel (klasse A2) i minst to år. Kravene til syn og helse som gjelder for førerkort generelt må også oppfylles. Teoriprøven består av 45 spørsmål om trafikkregler, kjøretøyteknikk og førstehjelp. For å forberede seg kan man benytte seg av hjelpemidler som finnes på nettet eller delta på teorikurs hos en trafikkskole. Før praktisk prøve må man ha fullført det obligatoriske opplæringsprogrammet og bestått teoriprø

Hva er aldersgrensen for å ta MC-lappen i Norge?

For å kunne ta MC-lappen i Norge, må man være minst 16 år, og ha fullført teoriprøven. Dersom man ønsker å kjøre tung motorsykkel (klasse A), må man også være fylt 24 år eller ha hatt førerkort for mellomtung motorsykkel (klasse A2) i minst to år.

Krav til syn og helse

Før man kan ta MC-lappen, må man også oppfylle kravene til syn og helse som gjelder for førerkort generelt. Dette innebærer at man må ha god nok synsevne og ikke lide av sykdommer eller lidelser som kan påvirke kjøreevnen.

Veien til MC-lappen

For å få MC-lappen i Norge, må man først gjennomføre et obligatorisk opplæringsprogram bestående av både teori- og praksiskurs. Deretter kan man avlegge teoriprøve, som består av 45 spørsmål om trafikkregler, kjøretøyteknikk og førstehjelp.

Når teoriprøven er bestått, får man en bekreftelse på dette som er gyldig i ett år. Innenfor dette tidsrommet må man også gjennomføre den praktiske opplæringen og avlegge praktisk prøve.

FÅ MED DEG:  Hva er a2 motorsykkel? (Full forklaring!)

Hvordan kan man forberede seg til teoriprøven for MC-lappen?

For å forberede seg til teoriprøven for MC-lappen kan man benytte seg av ulike hjelpemidler og øvingsoppgaver som finnes på nettet eller i bøker om trafikkregler. Det er også mulig å delta på teorikurs hos en trafikkskole.

Tips til øving

 • Gjennomfør øvingsoppgaver og prøver på nettet
 • Bruk lærebøker om trafikkregler og kjøretøyteknikk
 • Delta på teorikurs hos en trafikkskole

Hvilke krav må man oppfylle for å kunne ta praktisk prøve på MC-lappen?

Før man kan ta praktisk prøve på MC-lappen, må man ha fullført det obligatoriske opplæringsprogrammet og bestått teoriprøven. Man må også ha fylt 16 år.

Krav til førerprøven

Praktisk prøve består av en veiledningstime og en avsluttende førerprøve, hvor man skal vise at man behersker motorsykkelkjøringen i ulike situasjoner.

 • Førstegangsbevis: For førere som ikke har førerkort fra før, vil det bli utstedt et midlertidig bevis etter avlagt praktisk prøve. Dette beviset gir rett til å føre motorsykkel, men er gyldig i kun tre måneder.
 • For førere som allerede har et førerkort fra før, vil MC-lappen bli innført i dette.

Hvor mange timer med obligatorisk opplæring må man gjennom før man kan ta MC-lappen?

Før man kan ta MC-lappen i Norge, må man gjennomføre et obligatorisk opplæringsprogram som består av både teori- og praksiskurs. Totalt sett må man gjennomføre minst 17 timer med obligatorisk opplæring.

Obligatoriske kurs

 • Trinn 1: Trafikalt grunnkurs (4 timer)
 • Trinn 2: Sikkerhetskurs på øvingsbane (7 timer)
 • Trinn 3: Sikkerhetskurs på vei (4 timer)
 • Veiledningstime (2 timer)

Er det forskjellige klasser av MC-lappen, og hva slags kjøretøy kan man da kjøre med hver klasse?

Ja, det finnes ulike klasser av MC-lappen som gir rett til å kjøre ulike typer motorsykler:

Klasse A1

Gir rett til å føre lett motorsykkel med en maksimal effekt på 11 kW og en maksimal hastighet på 90 km/t. Aldersgrensen for denne klassen er 16 år.

FÅ MED DEG:  Hvem fant opp motorsykkelen? (Kjekt å vite!)

Klasse A2

Gir rett til å føre mellomtung motorsykkel med en maksimal effekt på 35 kW. Aldersgrensen for denne klassen er 18 år, og man må ha hatt førerkort for klasse A1 i minst to år eller være over 20 år gammel.

Klasse A

Gir rett til å føre tung motorsykkel uten begrensning på effekt eller hastighet. Aldersgrensen for denne klassen er 24 år, eller man kan ha hatt førerkort for klasse A2 i minst to år.

Må man ha førerkort for bil før man kan ta MC-lappen, eller kan man starte med motorsykkel fra begynnelsen av?

Man trenger ikke å ha førerkort for bil for å ta MC-lappen. Det er mulig å starte med opplæring og prøver på motorsykkel fra begynnelsen av.

Hvordan foregår den praktiske prøven for MC-lappen, og hva blir vurdert under prøven?

Den praktiske prøven består av en veiledningstime og en avsluttende førerprøve. Under veiledningstimen vil man få tilbakemeldinger fra instruktøren om hva man bør fokusere på og øve mer på fremover.

Vurderingskriterier

Under den avsluttende førerprøven vil man bli vurdert ut ifra ulike kriterier:

 • Kjørestil og kjøreteknikk
 • Sikkerhet og risikovurdering
 • Samhandling med andre trafikanter
 • Kjøring i ulike situasjoner og miljøer (by, landevei, motorvei)
 • Evne til å behandle og vedlikeholde motorsykkel

Kan man kjøre utenlands med norsk MC-lapp, eller må man eventuelt ta en ny lapp i hvert land?

Det finnes ingen internasjonale avtaler som gjør at norske førerkort automatisk blir godkjent i alle land. Derfor kan det være nødvendig å ta en ekstra prøve eller registrering i noen land.

EU/EØS-landene

I EU/EØS-landene er det imidlertid slik at norske førerkort automatisk blir godkjent uten ekstra krav eller prøver. Dette betyr at man kan kjøre rundt på de fleste typer motorsykler i disse landene med sin norske MC-lapp.

Mine artikler

Jonas Skogheim er en hardbarket bilentusiast med en livslang lidenskap for biler og motorsykler. Jonas bringer med seg en unik kombinasjon av teknisk kunnskap og praktisk ekspertise. Etter å ha fordypet seg i bilbransjen i over et tiår, besitter han en dyp forståelse for bilreparasjoner, vedlikehold og ulike tekniske aspekter. Jonas deler gjerne sin ekspertise og gir uvurderlige innsikter som hjelper både erfarne og nye motorentusiaster.

Leave a Comment